SWZ

Warsztat dla Zamawiających

JAK SPORZĄDZIĆ
SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Z KTÓREJ PRZYJEMNIE SIĘ KORZYSTA?


Jednym z podstawowych dokumentów podczas procedowania przetargów jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (od stycznia 2021r. - SWZ, zamiast poprzedniego SIWZ).

Obowiązek sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych, jak i w postępowaniach o wartości poniżej progów.

 

Podczas praktycznego warsztatu pokażemy oraz omówimy:

🟠 Przykładowe zapisy do SWZ
🟠 Wzory załączników do SWZ
🟠 Studium przypadków

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

New call-to-action
New call-to-action