Darmowa prezentacja systemu online

Prezentacja systemu platformazakupowa.pl - postępowania przetargowe

📅 piątek, 22 października | 9:00 - 10:30 | webinar online

PRZETARGowapl Platforma zakupowa

Dołącz do prezentacji prowadzonej przez Ekspertów Zamówień Publicznych

Pokażemy, jak wygląda proces elektronizacji postępowań na platformie, zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Odpowiemy na kluczowe pytania, a w tym: 

▶ Jak za pomocą platformy przygotować elektroniczne postępowanie?

▶ Jak wygląda komunikacja elektroniczna między Zamawiającym, a Wykonawcą?

▶ W jaki sposób Wykonawca może złożyć ofertę w postępowaniu elektronicznym za pomocą strony Zamawiającego? 

▶ Czym jest Profil Nabywcy i dlaczego jest niezbędny?

▶ Czy Profil Nabywcy będzie zintegrowany z Biuletynem Informacji Publicznej i stroną Zamawiającego?

▶ Jak przeprowadzić otwarcie ofert na platformie?

▶ Czy platforma archiwizuje postępowania?

Protokoły, Raporty, Informacja z otwarcia ofert. Jak je sporządzić w elektronicznym postępowaniu?

Dokładny program wydarzenia opracowaliśmy dzięki setkom przeprowadzonych prezentacji. Bazujemy na doświadczeniu zdobytym przy wdrożeniu ponad 2000 jednostek.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne.

Webinar poprowadzą

Ania i Adam_przetargowa

Anna Matuszak

Lider Zespołu Doradców ds. Elektronizacji

W PRZETARGowa.pl wprowadzam Zamawiających w świat elektronizacji. Pod opieką mam kilkuset specjalistów.

Adam Dziadas

Trener Zamówień Publicznych

Od 6 lat z ramienia Przetargowa.pl wspieram Zamawiających w ich codzienności, prowadząc liczne szkolenia, wykłady i prelekcje.

Co mówią o nas Klienci?

PRZETARGowapl opinie klientow
nowa stopka ON przetargowa strona (1400 x 300 px)